/10   Oceniło: 0
Gdzie Kupić? Komentarze


Tytu³ polski:
Mój Brat Nied¼wied¼ 2
Original Title / Tytu³ oryginalny
Brother Bear 2
Gatunek: Animacja / Familijny / Przygodowy
Reæyser: Ben Gluck
Scenariusz: Rich Burns
Muzyka: Matthew Gerrard, Dave Metzger, Robbie Nevil

Dubbing polski:
Kenai - Bartosz Obuchowicz
Koda - Wit Apostolakis-Gluziński
Nita - Agata Buzek
Kate - Elæbieta Gaertner
Anda - Magdalena Zawadzka
Tug - Mariusz Leszczyński
Bering - Grzegorz Pawlak
Rutt - Wojciech Pokora
Tuke - Piotr Adamczyk
Innoko - Barbara Wrzesińska
Ciotka 1 - Agata Kulesza-Figurska
Ciotka 2 - Ewa Telega
Ojciec - Andrzej Blumenfeld

Dystrybucja w Polsce: CD Projekt 15.03.2013
Dystrybucja w Polsce: Galapagos 13.11.2015
Studio: Walt Disney Studios Home Entertainment
Data produkcji: 2006
EAN: 5907610745114 - CD Projekt - Numer katalogowy: BN 0137 (15,00 z³ Saturn 30.07.2015)
EAN: 7321917500876 - Galapagos
Dostźpny w sprzedaæy: 15.03.2013
Czas: 01:13:15

Audio Formats / D¼wiźk:
DTS-HD Master Audio 5.1 angielski
Dolby Digital 5.1 portugalski (640 kbps)
Dolby Digital 5.1 czeski (640 kbps)
Dolby Digital 5.1 wegierski (640 kbps)
Dolby Digital 2.0 polski (dubbing) (320 kbps)
Dolby Digital 5.1 rosyjski (640 kbps)

Subtitles / Napisy: angielskie, czeskie, wźgierskie, polskie, portugalskie, rosyjskie.

Aspect Ratio: 16:9 - 1.78:1 Academy Flat (1080p / 23,976 fps / High Definition)
Interaktywne menu w jźzyku: angielskim, czeskim, wźgierskim, polskim, portugalskim, rosyjskim.
BD-Info Raport [92 KB]

Rozmiar Filmu: 19,41 GB z Audio
Video codek: MPEG-4 AVC
Region: A-B-C
Typ p³yty: 23,63 GB Blu-ray Disc (dwuwarstwowa)

Supplements / Materia³y dodatkowe:

MPEG-4, HD (1920x1080) Dolby Digital 5.1 polski (dubbing) (448 kbps)

Zwiastuny (All 00:03:33)
- Uniwersytet Potworny (00:01:04)
- Samoloty - Planes
- Najnowszy Dzwoneczek

MPEG-2, SD (720x480) Dolby Digital 5.1 angielski (320 kbps)
napisy: angielskie, czeskie, wźgierskie, polskie, portugalskie, rosyjskie.


- Tworzenie muzyki do filmu "Mój Brat NiedŸ¼wied¼ 2" (00:08:20)


Screen Menu [Blu-ray]
Opis: Nita zna³a Wielkiego Nied¼wiedzia dawno temu, kiedy jeszcze nie by³ nied¼wiedziem. To by³o w pierwszym filmie, pamiźtasz? No, niewaæne, w kaædym razie ona i Kenai my¶leli, æe bźd± zawsze razem, nawet mimo tego, æe czasem æarli siź miźdzy sob± jak, z przeproszeniem, dwa w¶ciek³e bobry. No dobra, a teraz Wielkie Duchy mówi±, æe oboje musz± odbyę dalek±, fascynuj±c± podróæ, aby prze³amaę urok. Wiźc nie kombinuj, tylko przy³±cz siź do mnie i mojego brata - o, s± jeszcze dwie nowe ³o¶ki w tej historii - i ruszajmy na spotkanie dzikiej przygody. Czeka nas ubaw po pachy i ca³± Twoj± rodzinź teæ... Miodzio, nie?

Screen [Blu-ray] Video Bitrate [Blu-ray] Dubbing Okładka [Blu-ray]
Blu-ray - Mój Brat Nied¼wied¼ 2 - Brother Bear 2 (2006) EAN: 7321917500876Statystyki

Wszystkie filmy:
3327
Polskie ok³adki Blu-ray:
2135
BD-Info [Blu-ray]:
3176
BD-Info [4K Ultra-HD]:
291
Video Bitrate [Blu-ray]:
3002
Video Bitrate [UHD]:
196
Skany p³yt Blu-ray:
2941
Video Menu:
325
Ostatnia zmiana: 10-11-2019 16:25
O Stronie

Strona poral.eu powsta³a w 2006 roku na której znajduj± siź prawie wszystkie filmy Blu-ray i 4K Ultra-HD, które zosta³y wydane w Polsce oraz poza granicami Polski z polsk± wersj± jezykow±. Jakie informacje umieszczam? Podstawa to BD-Info, wykres Video Bitrate, skany opakowania lub zdjźcia. Pozosta³e to screen-y z filmu i menu, ciekawszych dodatków oraz specyfikacja materia³ów dodatkowych. Chcesz pomóc? Prze¶lij brakuj±ce informacje, pliki, ok³adki, zdjźcia, skany.

poral.net   Kontakt   Dostźp   Kolekcja   On-line   DVD   HD-DVD

           

e-mail: slawomir@poral.net ⓒ 2006 poral.eu. Wszelkie prawa zastrzeæone.